Khóa học lập trình Web cơ bản – Base IT

Lợi ích từ khoá học

Lớp học lập trình cơ bản gồm 20 buổi đào tạo kiến thức về Html, Css, Bootstrap cơ bản.
Khóa học do KAI ASIA tổ chức nhằm giúp các bạn trái ngành hiểu rõ hơn về nghề lập trình để có định hướng phát triển tốt hơn.
Sau khóa học, các bạn có thể đăng ký thêm các khóa học nâng cao để đi làm:
– Đối với các bạn tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật: Java web, python.
– Đối với các bạn tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, phiên dịch….: Comtor, kỹ sư cầu nối, tester, BA….
Tốt nghiệp các khóa học chuyên sâu các bạn có thể làm việc tại KAI ASIA (Hà Nội – Osaka)
hoặc KAI ASIA sẽ giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác ( Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nhật Bản)

 

Lộ trình khoá học